Start
Home
VVS WVS
De Werkgroep
WVS Mailinglist
WVS Meetings
CVAP
Waarnemers Totalen
HADS project
Downloads
Veranderlijke Sterren
Inleiding
Cataclysmische Veranderlijken
Eclips Veranderlijken
Eruptieve Veranderlijken
Pulserende Veranderlijken
Waarnemen
Hoe?
Programma
Rapporteren
Observaties
Lichtcurve generator
Online DB
Publicaties
CV circulaires
Handboek
Variable Stars, Visual Light Curves
Links
Organisaties
Info
 
Quick Links

VVS homepage

WVS Lichtcurve generator

Online WVS DB

AAVSO Charts


Quick Links

VVS homepage

WVS Lichtcurve generator

Online WVS DB

AAVSO Charts

De VVS Werkgroep Veranderlijke Sterren

De VVS Werkgroep Veranderlijke Sterren werd in augustus 1969 opgericht door Frans Van Loo.
Het oorspronkelijke doel van de werkgroep was om met behulp van kleine instrumenten zoveel mogelijk waarnemingen te doen van een klein aantal lang periodieke en semi-regelmatige veranderlijken. In het eerste jaar rapporteerden 7 waarnemers 861 waarnemingen.

Vanaf 1973 tot 1979 werden de waarnemingen gepubliceerd in rapporten. Deze rapporten bevatten de waarnemingen van de waarnemers die minstens 100 waarnemingen per jaar verrichten. In 1976 werd het eerste nummer van Varial gepubliceerd. Varial was een tweemaandelijks tijdschrift en werd gepubliceerd om de werkgroepleden te informeren over de activiteiten van de werkgroep en uiteraard over de activiteit van de veranderlijke sterren zelf.

In 1977 werd een eerste hoogtepunt bereikt in het aantal waarnemingen. Er werden niet minder dan 17159 waarnemingen gerapporteerd!

De waarnemers tijdens een werkgroepvergadering in 2001

Vanaf 1979 tot midden jaren 1980 fluctueerde het aantal waarnemingen rond 5000 per jaar.
Op het einde van 1987 werd het laatste nummer van Varial gepubliceerd. Vanaf dan publiceerden een aantal werkgroepen hun resultaten in Werkgroepeninfo.

Eind jaren 1980 verminderde het aantal waarnemingen sterk om in 1990 een echt dieptepunt te bereiken. Eind jaren 1980 en begin jaren 1990 diende zich een nieuw communicatie medium aan. De VVS startte met een Bulletin Board System waardoor ontdekkingen veel sneller bekendgemaakt werden. Ook de communicatie tussen de verschillende leden werd hierdoor sterk verbeterd. Dit alles leidde ertoe dat de activiteit in de werkgroep opnieuw sterk verhoogde.
In 1995 werden er meer dan 25000 waarnemingen gerapporteerd. In 2003 werd weer een record bereikt. Er werden meer dan 35000 visuele waarnemingen gerapporteerd.

In 1990 organiseerde de AAVSO voor het eerst een meeting buiten de Verenigde Staten. In samenwerking met de VVS werd deze meeting georganiseerd in Brussel. Professionele astronomen en amateurs uit 30 landen woonden deze meeting bij.

In 1994 startte de toenmalige werkgroepleider Paul Van Cauteren samen met Tonny Vanmunster het Cataclysmic Variables Alert Programme (CVAP) op. Het doel was om een aantal minder bekende cataclysmische veranderlijken te volgen om de identificatie en de subklasse te bevestigen of te achterhalen.
De Cataclysmic Variable Circulars (CVC) werden verspreid via het internet om waarnemers te informeren over de sterren op het programma. De publicatie werd gestopt in 1999 omdat de VSNET mailinglists de behoefte aan snelle informatie over uitbarstingen volledig invulde.

Halfweg de jaren 2000 begonnen de rapporteringen van de visuele waarnemingen te minderen. Steeds minder waarnemers legden zich toe op het visueel waarnemen. Door het afhaken van enkele waarnemers die voor vele duizenden visuele waarnemingen zorgden daalde het aantal visuele waarnemingen dramatisch. Dit zorgde blijkbaar voor een kentering in het waarnemen want er werden meer CCD-waarnemingen gerapporteerd. Het lijkt er op dat de werkgroep een weg is ingeslagen die meer en meer alle facetten van de sterrenkunde domineert namelijk die van de fotometrisch waarnemingen. Daarom werd in 2008 het HADS-project in de werkgroep opgericht. Meer uitleg hierover kan men vinden in het linkermenu onder HADS-project. Tevens zijn er verschillende waarnemers in de werkgroep die samenwerken met beroepsastronomen die zich interesseren voor eclipstimings. Over dit Eclipsing Binary Program kan je meer lezen in het linkermenu onder “Eclips Veranderlijken”.

Dit wil echter niet zeggen dat de visuele waarnemingen niet meer nodig zijn. Deze waarnemingen zorgen er nog steeds voor dat de lichtcurves van mira sterren, die verschillende decades bedragen, gevuld geraken. Ook het visueel ontdekken van uitbarstingen van dwergnova’s is een stap die de visuele waarnemer vóór heeft op de CCD’er.

De Werkgroepleiders
1969-1981 Frans Van Loo
1981-1985 Patrick Wils
1986-1987 Frank Deboosere
1987-1991 Ludwig Cluyse
1991-1996 Paul Van Cauteren
1996-2008 Eric Broens
2008- Hubert Hautecler

Copyright 2003 - 2024 Vereniging voor Sterrenkunde - Werkgroep Veranderlijke Sterren